Contributie 2015: graag jouw bijdrage storten

Contributie:
In de algemene ledenvergadering van zaterdag 7 februari hebben we besloten
de contributie te handhaven op 15 euro per gezin per jaar.

Er zijn plannen voor de aanschaf van o.a. kippengaas, steunmateriaal en
houtsnippers (paden). De kosten kunnen we niet volledig van de contributie
betalen. Een deel van deze uitgaven kan alleen doorgaan, als we gesponsord
worden.

Mocht je een vrijwillige extra bijdrage willen doen, dan komt dat zeker
goed van pas.

Betaling:
Wil je de contributie (samen met een evt. vrijwillige bijdrage) overmaken
naar rekeningnummer IBAN NL12 RABO 0329 8497 94 ten name van “Stichting Van Houten & Co” met als omschrijving “BuurtKlaver 508318 kpl 81 J Contributie 2015”

Recent Related Posts