Groene Uitjes

Uitstapjes en evenementen in de groene sfeer..

DAG VAN DE ARCHITECTUUR
EETBAAR HOUTEN

Op 23 juni geeft bio-architecte Calanne Moroney een workshop over de praktische organisatie en achtergronden van mobiele stadslandbouw. Samen met belangstellenden zal een verplaatsbare installatie voor mobiele stadslandbouw geinstalleerd en opgetuigt worden. Calanne Moroney zal laten zien hoe verleidelijk het is om in je eigen vertrouwde woon en leefomgeving je eigen voedsel te verbouwen.

Programma:
13.30: Inloop Park Makeblijde / Architectuurcentrum Makeblijde | aMb – Oud Wulfseweg 3
14.00: Workshop Mobiele stadlandbouw onder leiding van Calanne Moroney.
16.30: Lezing: Natascha Hagenbeek: Stadslandbouw / Urban Farming
Aan de hand van verschillende projecten over de hele wereld zal de praktijk en noodzaak van stadslandbouw nader worden toegelicht.
17.00: Borrel

Deelname: gratis
Aanmelden : pers@architectuurcentrummakeblijde.nl

De uitgangspunten van het stedenbouwkundige concept van Houten zijn intussen aan verandering toe. Burgers van Houten zoeken een nieuwe actieradius voor eigen lokale initiatieven met nieuwe vormen van ecologisch en sociaal ruimtegebruik. Op eigen initiatief hebben zij plekken georganiseerd voor verbindende activiteiten rond stadslandbouw.
Dit zijn kleine projecten die wellicht de kiem kunnen vormen voor een geheel nieuwe kijk op beheer en gebruik van de openbare ruimte als een nieuwe sociale ruimte die Houtenaren met elkaar verbindt en tegemoet komt aan een verlangen om betrokken te worden bij een op duurzaamheid en welzijn gespitste stadswijk.
Met dank aan:
Park Makeblijde, Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA    Calanne Moroney is de projectleider van EETBAAR LANDSCHAP / EDIBLE LANDSCAPING dat ze in Houten voor het Architectuurcentrum Makeblijde vorm geeft. Sinds 2005 werkt Calanne als zelfstandig architect/ontwerper/bouwer en heeft een masters in ecologisch bouwen/energie systemen met ervaring in gerecycled materialen, eetbaar voedsel en duurzaam bouwen. Calanne is een van de initiators van de Stichting RAW , een initiatief om met hergebruikte materialen te bouwen.