Uitnodiging 19 februari 2014: Voorjaars ledenvergadering

Op woensdag 19 februari a.s. houden we vanaf 19.30u in de Meerkoet onze voorjaarsledenvergadering. Kom je ook?
Onderwerpen zullen zijn:
  • Tuinplan voor 2014
  • Werkdagen/avonden in 2014
  • Ledenbestand per 19e februari
  • Afsluiting Kasboek 2013
  • Begroting 2014
  • Aanpassingen spelregels
  • Rondvraag
Recent Related Posts