Spelregels

Spelregels
SPELREGELS BUURTKLAVER

Download hier de spelregels in PDF: Spelregels BK 2016

Doel
De BuurtKlaver is een buurtmoestuin in de wijk Noord-Oost van Houten. Het doel van de tuin is om met een vaste groep buurtbewoners op een ontspannen manier groenten en fruit te telen en al doende te leren over het duurzaam verbouwen van gewassen voor eigen gebruik. Even belangrijk is het sociale aspect. De BuurtKlaver wil gezelligheid en onderlinge betrokkenheid stimuleren en een experiment zijn in hoe we op voet van gelijkwaardigheid in de buurt kunnen samenwerken.

Ieder lid van de tuin heeft iets specifieks te bieden en ieder investeert in de tuin wat zij/hij wil geven of kan missen. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. We proberen ieders inbreng, hoe groot of klein ook, te koesteren.

Wat betekenen de principes van duurzame tuinbouw voor ons?

 • We gebruiken biologische planten en zaden en geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest
 • planten die elkaar graag mogen worden bij elkaar gezet
 • we passen wisselteelt toe
 • we proberen zoveel mogelijk gewassen te telen waar insecten op af komen
 • we streven naar een natuurlijk evenwicht tussen planten en dieren
 • we maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen
 • we houden de vruchtbare toplaag zoveel mogelijk intact en spitten die niet om, we woelen die alleen om met de cultivator.

De organisatie van de BuurtKlaver
We zijn samen verantwoordelijk voor de tuin als geheel. Alleen als er voldoende leden zijn die actief meewerken en meedenken kan de buurtmoestuin slagen.

De coördinator is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor

 • de dagelijkse gang van zaken van de BuurtKlaver,
 • de communicatie met de werkgroepen en hun onderlinge afstemming
 • contacten met de gemeente, Van Houten&Co en andere externe partijen
 • het financieel beheer.

Er zijn 4 werkgroepen die zich allemaal met een stuk van de organisatie bezig houden.

De verbouwgroep maakt jaarlijks een plan voor de tuin en organiseert de werkzaamheden in de tuin. Zowel op het gebied van de beplanting als op het gebied van de watervoorziening, bestrating en overige bouwwerken in de tuin. In het plan worden projecten opgesomd die dat jaar worden gepland en uitgevoerd onder leiding van één of meerdere trekkers. De trekker is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering, rapportage en evaluatie van een project. In de jaarplanning staat welke werkzaamheden en projecten er in welke periode worden uitgevoerd. Dit betreft zowel tuin (tuinkalender)- als bouwwerkzaamheden.

De spelregelgroep houdt zich bezig met afspraken over onderlinge samenwerking en regels.

De website en communicatiegroep houdt zich bezig met het maken en onderhouden van de website. Deze groep verzorgt de voorlichting naar buiten (media etc) toe, beantwoordt vragen die gesteld worden via info@debuurtklaver.nl en informeert de leden via de Nieuwsbrief. Deze groep heeft het recht om negatieve of niet het belang van de BuurtKlaver dienende reacties via blog van de site te verwijderen.

Tuinieren
De verbouwgroep bepaalt, na overleg met de leden, welke gewassen worden verbouwd en stelt de indeling vast van de wisselteelt-vakken en het experimenteervak. Dit beplantingsplan wordt op de website gezet en geplastificeerd in de tuin opgehangen. In het experimenteervak  mag ieder zaaien wat hij/zij wil.

Bij het zaaien erop letten dat dat gebeurt in het juiste vak. Bij twijfel overleggen met iemand van de verbouwgroep. Het zakje van het zaad bewaren in de tuin. Wanneer je gezaaid hebt plaats je een bordje in het groentebed met de naam van de groente en wanneer het gezaaid is.

Van maart tot oktober zijn er 4 tuindagen per week: woensdagmiddag van 14 tot 16 uur, zaterdagochtend van 10 tot 13 uur, dinsdag- en donderdagavond van 19 tot 21 uur.

Van oktober tot maart zijn er 2 tuindagen: woensdagmiddag van 14 tot 16 uur en zaterdagochtend van 10 tot 13 uur.

Grote projecten pakken we bij voorkeur op zaterdagochtenden aan. Daarom en om maandelijks met elkaar te kunnen afstemmen is iedereen als het maar even kan op de eerste zaterdagochtend van de maand aanwezig van 10 tot 13 uur.

Oogsten
Iedereen neemt bescheiden en alleen voor eigen gebruik, dus niet voor anderen. Alle oogst wordt gebruikt, dus als we te veel hebben gaat dat naar de voedselbank, omwonenden of de kinderboerderij.

Overlegstructuur

De Algemene Leden Vergaderingen, die in de maanden februari en november plaatsvinden, zijn de belangrijkste bijeenkomsten waarin beleid wordt voorbereid en getoetst. Eenmaal per jaar wordt een door de penningmeester gemaakt financiëel overzicht in de ALV besproken. Beleid, dat is voorbereid in de werkgroepen, wordt vastgesteld in de ALV. Grote beslissingen worden in deze vergaderingen genomen, kleine beslissingen kunnen worden genomen in de werkgroepen en op zaterdagochtenden.

Tussentijdse ideeën of problemen kunnen worden aangekaart op zaterdagochtenden om 12.00 uur in de tuin. Vooral op de  de eerste zaterdagochtend van de maand om 12.00 uur wordt iedereen gevraagd om aanwezig te zijn in de tuin of -bij slecht weer-  in de Meerkoet. Gebruik app of mail als je onverhoopt moet afzeggen.

Voor de projecten kan de datumprikker ingezet worden. Het is belangrijk dat iedereen die zo snel mogelijk invult.

Ieders mening of inbreng is evenveel waard. We communiceren op een respectvolle, open en eerlijke manier met elkaar. We nemen de tijd om tot gezamenlijke beslissingen te komen waar iedereen zich in kan vinden. Bij irritaties en problemen spreken we elkaar daar individueel op een constructieve manier op aan.

Communicatie intern en extern
De website is een belangrijke bron van informatie. Iedereen probeert zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt door op de website te kijken.

 • In het hoogseizoen stuurt de website-groep (bijna) wekelijks een Nieuwsbrief met de laatste informatie.
 • Het emailverkeer en het gebruik van whatsapp tussen Buurtklavers wordt tot een minimum beperkt om de scherpte bij de leden erin te houden. Het adressenbestand wordt alleen gebruikt voor zaken die de BuurtKlaver betreffen.

Financiën
Deelname aan de BuurtKlaver kost €15,00 per jaar per gezin. Jaarlijks wordt deze contributie door de ALV vastgesteld. Als een lid gedurende het jaar stopt met de tuin, wordt zijn contributie niet teruggegeven.

Opzeggen dient te gebeuren vóór december.

Overige afspraken
Nieuwe leden worden bij hun entree in de BuurtKlaver door een van de leden begeleid (buddy systeem). We zorgen voor een schone, veilige en rustige (werk)omgeving voor onszelf en de omwonenden. We gaan voorzichtig om met de spullen die we gezamenlijk hebben aangeschaft. Ieder is verantwoordelijk voor haar eigen gereedschap. Kinderen zijn onder begeleiding van een volwassene welkom in de tuin. In verband met schade aan de beplanting en de hygiëne worden honden niet toegelaten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.