Nieuws
Notulen algemene ledenvergadering 2 oktober

Notulen algemene ledenvergadering 2 oktober

Notulen Algemene Leden Vergadering “De BuurtKlaver” op dinsdag 2 oktober 2012 in De Meerkoet

Aanwezig: Hanneke Waterschoot (voorzitter), Thijs Varkenvisser, Petra Wilbrink, Marjan Tuls, Natascha Steijn, Hennie Koopman, Enith de Putter, Renée Brabers, Ginny Mulder, Nishan, Koen De Jaeger, Luuk v.d. Werf, Irene van Enckevort, Ruth van Stam, Marianne Versseput, David Varkenvisser, Hetty Zwamborn, Annemarie Varkenvisser, Daisy Varkenvisser, Hennie Winters, Roel Melchers, Monique Twijnstra, Daniël van Geest, Femmy van Loo, Paul van Maaren (notulen)

 1. Voorzitter Hanneke opent om 19:35 uur de vergadering met een welkom aan alle aanwezige BuurtKlaver-leden, en is blij met de grote opkomst.
 2. Omdat wellicht nog niet iedereen alle leden bij naam kent doen we een kort voorstelrondje.
 3. Hanneke blikt terug op de voorbije maanden, waarin enorm veel werk verzet is, met een prachtige buurtmoestuin als resultaat. De mooie fotoserie die getoond wordt, ondersteunt dit compliment voor onszelf.
 4. Hanneke staat stil bij het vertrek van Renée uit het kernteam en Monique uit de BuurtKlaver (en daarmee ook uit het kernteam). Renée en Monique worden beiden hartelijk bedankt voor hun geweldige bijdrage aan de ontwikkeling van de BuurtKlaver. Als blijk van waardering zou er een fotoboekje overhandigd worden, maar de logistiek ging even mis. Dit houden ze dus tegoed. Om Monique niet met lege handen te laten vertrekken krijgt ze een tas met vers geoogste groenten (uit onze tuin natuurlijk).
 5. Daniël spreekt zijn waardering uit voor de mooie fotopresentatie.
 6. Petra presenteert namens de Tuinplangroep (Petra, Marjan T., Thijs, Koen, Daniël, Hans) het tuinplan voor seizoen 2013. Het tuinplan wordt gepubliceerd op de website. Om er een paar elementen alvast uit te lichten:
 • de lat hoger leggen, hogere ambities;
 • we willen meer variatie, meer bijzondere groenten, misschien ook vergeten groenten;
 • gefaseerd oogsten, dus niet meer alles tegelijk;
 • permacultuur, biologisch dynamisch, combinatieteelt & wisselteelt;
 • nog meer gebruikmaken van kennis en ervaring vanuit de groep en ook van buitenaf;
 • leren EN plezier hebben!
 • Vraag van Natascha: komt de kennis & ervaring die opgebouwd is/wordt ook breder beschikbaar, ook voor onervaren mensen? Petra: ja, we gaan ook beginnen met het opstellen en vullen van een soort BuurtKlaverWiki. Alle input is daarbij welkom.
 • Petra deelt het zaaischema rond. Komend voorjaar gaan we met de vouwkratjes van Monique gezamenlijk aan de slag om te zaaien (vanaf nu wc-rolletjes sparen).Applaus voor deze mooie plannen!
 1. Petra gaat ook iets dieper in op de communicatie vanuit de tuinplangroep: Daarvoor dient o.a. de bijdrage aan de reguliere tuinmail. Daarnaast is er altijd een groepslid aanwezig op werkavonden/-dagen. Als aanspreekpunt/vraagbaak is Thijs beschikbaar, o.a. bereikbaar via Daisydavid@kpnmail.nl
 2. Hennie K. gaat naambordjes voor bij de gewassen maken.
 3. Femmy geeft een korte presentatie vanuit de Spelregelgroep (Enith, Renée, Femmy). In de praktijk is gebleken dat de regels voor het oogsten iets soepeler kunnen worden: voorstel is om af te stappen van de vaste oogstmomenten. Vraag aan de tuinplangroep om duidelijk aan te geven wat we wanneer en in welke hoeveelheden kunnen oogsten. De ALV’s worden gepland in januari en oktober (in plaats van september en februari). Het lidmaatschapsjaar loopt van 1-jan t/m 31-dec. Opzeggen vóór 1 jan. De leden gaan akkoord met de spelregels zoals ze nu geformuleerd zijn.
 4. Hanneke geeft een toelichting op de financiën van 2012 en de begroting voor 2013. Om iets meer financiële armslag te hebben wordt voorgesteld de contributie voor 2013 vast te stellen op 15 Euro. De leden gaan hiermee akkoord. Voor de betaling worden geen acceptgiro’s verzonden. Dit is erg kostbaar. Begin december zal alle leden een herinnerings-e-mail worden gezonden.
 5. Monique vertelt over de ontwikkelingen bij de Communicatiegroep (Monique, Iris, Caroline). Monique gaat de BuurtKlaver verlaten. Wie volgt haar op in de Communicatiegroep??? Wie sluit zich aan? Verder zijn er complimenten van de leden voor zowel de website als de nieuwsbrieven.
 6. Paul geeft een toelichting op de activiteiten en plannen van de Bouwgroep (Marianne V. Siebe, Hette). Er gaan hier en daar nog enkele paden aangelegd worden met het resterende klinkermateriaal. Van twee overgebleven boomstronken wordt nog een zitbank en een bijenhotel gemaakt. Dat laatste in samenspraak met de activiteitengroep, zodat er kinderen aan kunnen meewerken. De resterende regenton gaat direct naast de waterpomp gebruikt worden als watertoren (met slangen bevloeien). Helaas worden de sloten van kruiwagen en waterpomp na gebruik niet altijd afgesloten. Een cijferslot is nu verdwenen. Graag aandacht daarvoor bij vertrek uit de tuin (er wordt een geplastificeerde herinnering op het tuinhek aangebracht).
 7. Irene vertelt over de Activiteitengroep (Irene, Ruth en Natascha). Het oogstfeest is in zeer korte tijd georganiseerd, en was een groot succes (met lekkere hapjes!). Leuke belangstelling en goede reacties ontvangen. De activiteitengroep gaat verder met het ontwikkelen van plannen voor leuke activiteiten.

Vragen en suggesties:
Marjan: wil graag een up-to-date lijst met namen, emailadressen en telefoonnummers zodat makkelijker contact gelegd kan worden. Roel beheert het ledenbestand en zal op korte termijn een lijst naar Hanneke sturen voor verdere distributie. Ook komt informatie over wie in welke werkgroep zit en wie aanspreekpunt is.

Hennie: wil graag bij activiteiten ook de dag vermeld zien. En vraagt zich af hoe we met gevonden voorwerpen omgaan. Spelregelgroep gaat hier iets voor bedenken.

Marianne V heeft nog steeds een bats (schop) die niet van haar is. Is helaas verwisseld met de hare. Check thuis nog eens of je de verkeerde hebt staan.

Natascha: kan er een kastje komen voor kleine voorwerpen en gereedschappen (klosje touw etc..)?

Renée: kan er bij de fietsenstalling een afvalbak geplaatst worden? Antw: sommige leden suggereren om afval zelf mee naar huis te nemen. De gemeente vermindert juist het aantal afvalbakken.

Irene: kunnen op de ledenlijst ook de namen van de kinderen vermeld worden, in verband met organisatie van activiteiten? Wordt voor gezorgd.

Monique: brengt het gebruik van Positoos onder de aandacht. Je kunt bij het winkelen je Positoos aan de BuurtKlaver schenken.

Om 21:31 uur sluit Hanneke de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar positieve bijdrage. Daarna wordt er nog nagepraat genieten we van een drankje/hapje. Dank aan Ginny en Renée voor de heerlijk appeltaart en bananencake.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.