Nieuws
Verslag bijeenkomst Buurtklaver i.v.m. oplossen waterprobleem

Verslag bijeenkomst Buurtklaver i.v.m. oplossen waterprobleem

Op maandagavond 10 december kwamen ongeveer vijftien volwassenen en David van de BUURTKLAVER bij elkaar in de Meerkoet om over het waterprobleem te praten en oplossingen te bedenken. Van tevoren hadden mensen van de Tuinplangroep en Hette een aantal opties voorbereid, die zij elk kort presenteerden. Zo kregen alle aanwezigen dezelfde informatie.

De onderwerpen waren: de tuin als geheel goed bekijken (Hette), grond omspitten (Thijs) , verticaal draineren (Marjan), horizontaal draineren (Koen), ophogen van de bedden (Petra) en grond verbetering door verschillende soorten bemesting (Thijs).

Daarna gingen we met het BOMB-model aan de slag en kon iedereen in vier rondjes zijn of haar zegje doen. Er werden meteen nieuwe wensen en mogelijkheden aangedragen, zoals combinaties van draineren en grondverbetering, overleg met de gemeente, maar nu op basis van eigen grondonderzoek, etc.

Na anderhalf uur betrokken overleg is besloten om de aanpak van het waterprobleem gefaseerd en plaatsgebonden aan te pakken. Er zijn namelijk veel verschillende plekken in de tuin, die eigenlijk allemaal een andere aanpak nodig hebben. Iedereen was het er over eens om in ieder geval de bovenlaag om te spitten en te vermengen met een structuur verbeteraar. Daarnaast wordt de tuin opgedeeld in vakken, waarin de verschillende aanpakken worden uitgevoerd.

We hebben groepjes gevormd die met de uitvoering van één van de opties aan de slag gaan en elk actiegroepje heeft een coördinator. Mensen die mee willen doen of tips hebben, kunnen met de coördinator contact opnemen.

1. Grondonderzoek Om de onrust over de grond te verminderen besluiten we om de eerdere grondonderzoeken aan te vullen. De kosten hiervan delen we, ongeveer 200 gedeeld door ongeveer 20 deelnemers is ongeveer €10 per gezin. Over deze kosten komt binnenkort een e-mail.

De uitslag kan ongeveer 2-3 weken na de boring binnen zijn (Hette). Intussen legt Giny alvast contacten met het Gemeentehuis en probeert meer informatie te achterhalen over de grond die we van Oskam hebben gekregen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen Giny, Hette en Hanneke de uitslag van het grondonderzoek met de gemeente gaan bespreken. Onderzoek van het pompwater komt eventueel later.

2. Horizontale drainage + Kanalen graven: horizontale buizen ingraven, kanaaltjes langs de bedden. Hette en Koen plannen de horizontale drainage. Daniel coördineert deze actiegroep.
Deelnemers: Hette, Koen, Daniel, Renée, Hanneke, Natasja, Luuk.

Alle verdere acties zijn afhankelijk van de uitslag van dit grondonderzoek.

3. Verticale drainage: Mede afhankelijk van het onderzoek gaan we selectief, vooral op de natte plekken, verticale drainage toepassen. De diepte is afhankelijk van de uitslag van het grondonderzoek. De groep onderzoekt ook andere mogelijkheden van verticale drainage, eventueel gecombineerd met grondstructuurverbetering door stro en mest, om mogelijke stijging van het grondwater te verminderen. Is meteen grondverbetering. Marjan coördineert. Deelnemers: Marjan, Paul, Thijs, Hannie, Giny.

4. Ophogen van de bedden: Hiervoor is schone grond nodig. Hebben we geen geld voor en moet dus bij elkaar geschooid worden. Petra coördineert.

5. Grondverbetering: bovenlaag omspitten en bemesten. Diepte is afhankelijk van het onderzoek. Thijs coördineert. Deelnemers: Thijs, Desiree

6. Diep wortelende planten: Er zijn diep wortelende planten, die helpen om de vaste tussenlaag te ‘doorboren’. Dit groepje (Petra & Hetty) zoekt uit welke ervoor in aanmerking komen.

Er zijn nog véél meer details over deze avond, de presentaties en de afspraken te vertellen, maar dit verslag is bedoeld om iedereen alvast in grote lijnen op de hoogte te stellen over de gekozen aanpak van het waterprobleem: we kiezen dus voor een diversiteit aan methoden.

En we zoeken natuurlijk nog mensen die gericht een paar uur willen helpen bij één van deze drainage-, spit-, bemestings- en ophoogklussen!

Vóór het nieuwe plantseizoen begint, hebben we met deze maatregelen hopelijk droge voeten voor mens en plant. En anders over een (paar) jaar, want uiteindelijk komt het vanzelf goed. Het bodemleven zorgt op den duur voor natuurlijke drainage. We kunnen best wat wormen gebruiken in de Buurtklaver. Dus zie je er een: neem hem mee naar de tuin!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.